Mustafa Kemal Mahallesi
2118.Cadde No:4 Çankaya/ANKARA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayı,
Maidan İş ve Yaşam Merkezi tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Toplu Yapı Yönetimi Maltepe V.D./6100629103 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 ÇANKAYA/ANKARA ve Ege Yönetim Sistemleri Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. Maltepe V.D./3250765645 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4-A/171 ÇANKAYA/ANKARA Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik, iletişim, engellilik durumunuz, adli sicil kayıt verileriniz ve mesleki deneyim verileriniz, Maidan İş ve Yaşam Merkezi tarafından, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, başvuru süreçlerinizin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe alım yeterliliğinizin değerlendirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenebilir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak iş başvurusunda bulunmak amacıyla bize göndermiş olduğunuz özgeçmiş formları aracılığı ile toplanabilir. Maidan yalnızca yonetim@maidan.com.tr adresine iletilen formları değerlendirmeye alır. Maidan’a ait herhangi bir e-posta adresine ilettiğiniz özgeçmiş formları içerisinde yer alan kişisel veriler bakımından sorumluluk kabul etmez. Diğer veriler, sizlerden talep etmiş olduğu iş başvuru formları üzerinden yazılı olarak özellikle e-posta, fiziki evrak üzerinden, nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki, kanunda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

1) Çalışan adayı olarak sizlerle iş sözleşmesinin kurulması ve sözleşmenin gerektiği gibi ifa edilebilmesi.
2) Veri sorumlusu olarak bizlerin meşru menfaatinin söz konusu olması.
3) Şirketimizin 4857 sayılı İş Kanununun işverenlere getirdiği çalıştırma yükümlülükleri kapsamında hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi, işe alım süreçlerinin değerlendirilebilmesi için iş ortaklarına ve gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Verileriniz yalnızca şirket içinde insan kaynakları birimi tarafından işe alım süreçlerinde işlenebilir. Verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://maidan.com.tr/ sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No:4 C Blok 1. Kat ÇANKAYA/ANKARA” adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden yonetim@maidan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.